Gromobranska instalacija

Gromobranska instalacija, sa svojim raspoređenim gromobranima oko zgrade, igra ključnu ulogu u zaštiti zgrade od direktnih udara groma. Njihova namjenska distribucija omogućava kontrolirano usmjeravanje električne struje u slučaju direktnog udara groma.

Ugradnjom gromobranskog sistema osigurava se pouzdana zaštita objekta od mogućih mehaničkih oštećenja ili požara koji bi mogao biti uzrokovan gromom. Instalacija za zaštitu od groma, sa svojim gromobranskim provodnicima, efikasno odvodi električnu struju prilikom direktnog udara groma, pružajući potpunu sigurnost vašoj zgradi i imovini u njoj.

Ostali asortiman

Trebate više
informacija?

Zanima Vas
cijena?